1. Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của chúng tôi giúp bạn hiểu cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ trang web này. Vui lòng tham khảo chính sách bảo mật trước khi truy cập trang web hoặc cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Khi bạn sử dụng trang web này, bạn đã đồng ý với những điều được mô tả trong chính sách bảo mật của chúng tôi. Những điều này có thể thay đổi, nhưng chúng tôi sẽ thông báo về bất kỳ thay đổi nào và thay đổi chỉ áp dụng cho hoạt động và thông tin thu thập từ thời điểm thay đổi trở đi. Vì vậy, bạn nên xem lại chính sách bảo mật mỗi khi truy cập trang web để đảm bảo rằng bạn hiểu rõ cách thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng.

Chính sách bảo mật của chúng tôi đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn sẽ được giữ kín và chỉ sử dụng cho mục đích nội bộ. Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn có thể yên tâm rằng chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn và xử lý thông tin cá nhân của bạn với tối đa sự cẩn trọng.

chinh sach bao mat

2. Thu thập thông tin của bạn

Chúng tôi thu thập thông tin định danh cá nhân như tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email, số điện thoại và những thông tin tương tự, khi khách truy cập tự nguyện cung cấp cho chúng tôi. Thông tin này sẽ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn, trừ khi bạn cho phép sử dụng nó theo cách khác, ví dụ như thêm bạn vào danh sách gửi email của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin nhất định về chuyến thăm của bạn, bao gồm tên, chức danh, tên công ty hoặc tổ chức, địa chỉ email, số điện thoại và ngày sinh nhật của bạn. Thông tin này có thể được sử dụng để giúp cải thiện và quản lý trang web của chúng tôi.

Ngoài ra, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin khác về chuyến thăm của bạn, chẳng hạn như loại trình duyệt bạn đang sử dụng, ngày và giờ bạn truy cập trang web, các trang bạn truy cập khi mở trang web và địa chỉ trang web mà bạn kết nối trực tiếp đến trang web của chúng tôi. Thông tin này được sử dụng để giúp cải thiện trang web của chúng tôi và quản lý hoạt động của nó.

3. Cookie / Công nghệ theo dõi

Các tính năng trên trang web có thể sử dụng cookie và công nghệ theo dõi để thu thập thông tin. Cookie và công nghệ theo dõi giúp chúng tôi thu thập thông tin như loại trình duyệt, hệ điều hành, và số lượng khách truy cập trang web, giúp hiểu rõ hơn cách khách truy cập sử dụng trang web.

Cookie cũng giúp tùy chỉnh trang web cho khách truy cập. Mặc dù không thể thu thập thông tin cá nhân thông qua cookie và công nghệ theo dõi, tuy nhiên, nếu bạn đã cung cấp thông tin cá nhân định danh trước đó, cookie có thể được kết nối với thông tin đó. Thông tin thu thập được bởi cookie và công nghệ theo dõi có thể được chia sẻ với bên thứ ba. Chúng tôi cũng sử dụng mã tái tiếp thị đăng nhập để đưa ra các quảng cáo mục tiêu trong tương lai khi khách truy cập xem các trang cụ thể trên trang web.

luu cookie

4. Phân phối thông tin

Chúng tôi tuân thủ pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam khi xử lý tất cả thông tin khách hàng. Chúng tôi cam kết không bán, chia sẻ hoặc sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc trao đổi với bạn về sản phẩm, đặt hàng hoặc mời tham gia các sự kiện của chúng tôi. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các cơ quan chính phủ hoặc các công ty khác để hỗ trợ cho công tác phòng chống gian lận hoặc điều tra tội phạm.

Chúng tôi có thể làm như vậy khi:

  • Được pháp luật cho phép hoặc theo yêu cầu của pháp luật;
  • Cố gắng để bảo vệ hoặc ngăn chặn gian lận thực tế hoặc tiềm năng hoặc giao dịch trái phép;
  • Điều tra gian lận đó đã xảy ra. Các thông tin không được cung cấp cho các công ty này vì mục đích tiếp thị.

Thông tin cá nhân của bạn được bảo mật an toàn. Chỉ có các nhân viên, đại lý, và nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền (đã đồng ý giữ bảo mật thông tin) mới có quyền truy cập thông tin này. Ngoài ra, tất cả các email và tin nhắn từ trang web này đều cho phép bạn chọn không nhận thông tin tiếp theo.